Người đến siêu thị Big C Bắc Giang từ 9-14h ngày 1.5 cần khai báo y tế

Siêu thị Big C Bắc Giang. Ảnh: PV.
Siêu thị Big C Bắc Giang. Ảnh: PV.
Siêu thị Big C Bắc Giang. Ảnh: PV.
Lên top