Vụ vải thiều 2020 sản lượng tốt, đầu ra vẫn gặp khó

Chiếu xạ vải để xuất khẩu ra thế giới. Ảnh: Khánh Vũ
Chiếu xạ vải để xuất khẩu ra thế giới. Ảnh: Khánh Vũ
Chiếu xạ vải để xuất khẩu ra thế giới. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top