Xuất hiện “tà giáo” khuyên con người đập bát hương, bán nhà cửa

Một buổi truyền đạo của hội thánh "Đức chúa trời mẹ". Ảnh: ANHP
Một buổi truyền đạo của hội thánh "Đức chúa trời mẹ". Ảnh: ANHP
Một buổi truyền đạo của hội thánh "Đức chúa trời mẹ". Ảnh: ANHP
Lên top