Xuất hiện chùm ca bệnh mới, thành phố Đông Hà tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16

Chốt kiểm tra y tế được lập ở thành phố Đông Hà sau khi địa phương này thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm tra y tế được lập ở thành phố Đông Hà sau khi địa phương này thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Chốt kiểm tra y tế được lập ở thành phố Đông Hà sau khi địa phương này thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top