Xem “siêu robot” đào hầm metro Bến Thành - Suối Tiên

Hầm metro thứ hai - chiều từ Ba Son về Nhà hát TP đã đào được gần 400m, dự kiến tháng 6.2018 hoàn thành. Ảnh: C.N-M.Q
Hầm metro thứ hai - chiều từ Ba Son về Nhà hát TP đã đào được gần 400m, dự kiến tháng 6.2018 hoàn thành. Ảnh: C.N-M.Q
Hầm metro thứ hai - chiều từ Ba Son về Nhà hát TP đã đào được gần 400m, dự kiến tháng 6.2018 hoàn thành. Ảnh: C.N-M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM