Xe vận chuyển công dân đi cách ly được miễn phí khi qua BOT Quảng Trị

Xe chở công dân đi cách ly phòng dịch COVID-19 khi qua BOT Quảng Trị được miễn phí. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe chở công dân đi cách ly phòng dịch COVID-19 khi qua BOT Quảng Trị được miễn phí. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe chở công dân đi cách ly phòng dịch COVID-19 khi qua BOT Quảng Trị được miễn phí. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top