Đoàn kết, yêu nước, nhân nghĩa trong phòng dịch

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top