Sau văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng, "xe dù, bến cóc" vẫn ngang nhiên lộng hành