Vụ nước sạch sông Đà: Triệu tập con gái chủ nguồn thải

Ông Nguyễn Đức Truyền cho hay con gái lên làm việc với công an và chưa về nhà.
Ông Nguyễn Đức Truyền cho hay con gái lên làm việc với công an và chưa về nhà.
Ông Nguyễn Đức Truyền cho hay con gái lên làm việc với công an và chưa về nhà.
Lên top