"Chủ mưu" thuê hai đối tượng đổ chất thải nguồn nước sông Đà ra đầu thú

Các thùng chất thải nhóm nghi can đổ trộm tại Hòa Bình.
Các thùng chất thải nhóm nghi can đổ trộm tại Hòa Bình.
Các thùng chất thải nhóm nghi can đổ trộm tại Hòa Bình.
Lên top