Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sốc: Dầu bẩn đổ vào nước sạch sông Đà được dùng để... bẫy chuột!

Nước sạch Sông Đà nhiễm dầu (ảnh nhỏ) từ nguồn thải của Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà.
Nước sạch Sông Đà nhiễm dầu (ảnh nhỏ) từ nguồn thải của Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà.
Nước sạch Sông Đà nhiễm dầu (ảnh nhỏ) từ nguồn thải của Công ty Cổ phần Gốm sứ Thanh Hà.
Lên top