Vụ học sinh bóp cổ cô giáo ở Bến Tre: Đình chỉ học tập 1 năm học sinh vi phạm

Trường THCS Tân Thạch.
Trường THCS Tân Thạch.
Trường THCS Tân Thạch.