Vụ đất có “sổ đỏ” 12 năm tự dưng bị thu hồi: Huyện Hòa Bình khắc phục sai phạm

Sau khi UBND huyện thu hồi “sổ đỏ” bà Đông, gia đình ông Phạm Đình Nguyên cho đổ đất san lắp mặt bằng vì tưởng đây là đất của mình dù UBND huyện chưa giao lại cho bất cứ ai.
Sau khi UBND huyện thu hồi “sổ đỏ” bà Đông, gia đình ông Phạm Đình Nguyên cho đổ đất san lắp mặt bằng vì tưởng đây là đất của mình dù UBND huyện chưa giao lại cho bất cứ ai.