Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu: Đất có “sổ đỏ” 12 năm tự dưng bị thu hồi

Bà Lê Thị Đông trình bức xúc vì tự nhiên bị thu "sổ đỏ".
Bà Lê Thị Đông trình bức xúc vì tự nhiên bị thu "sổ đỏ".
Bà Lê Thị Đông trình bức xúc vì tự nhiên bị thu "sổ đỏ".