Vietnam Airlines khai thác đường bay Hà Nội – Tuy Hòa và mở bán giá vé hấp dẫn