Việt - Mỹ xử lý thành công dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: USAID
Dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: USAID
Dự án tẩy độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: USAID

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM