Vỉa hè đá tự nhiên tan nát: Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi?