Hà Nội dừng các dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng các dự án lát đá vỉa hè.