Vì sao một số hộ dân tại Quảng Trị từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19?

Bà Ngô Thị Tính từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để nhường cho những người khó hơn. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Ngô Thị Tính từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để nhường cho những người khó hơn. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Ngô Thị Tính từ chối nhận tiền hỗ trợ COVID-19 để nhường cho những người khó hơn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top