Hộ nghèo mòn mỏi chờ tiền hỗ trợ

Anh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Anh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) phản ánh đến Báo Lao Động về việc chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top