Vệt nước có màu đỏ tại bờ biển Quảng Bình là hiện tượng “thủy triều đỏ”

Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long
Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long
Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top