Thông tin ban đầu về vệt nước màu vàng hồng tại bờ biển Quảng Bình

Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long
Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long
Vệt nước trên xuất hiện tại bờ biển Hòn La vào sáng ngày 10.4.2018. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM