Vấn đề di cư tự do làm nóng nghị trường Quốc hội

Những di dân tự do dựng những căn chòi sống biệt lập giữa rừng sâu. Ảnh chụp tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.
Những di dân tự do dựng những căn chòi sống biệt lập giữa rừng sâu. Ảnh chụp tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.
Những di dân tự do dựng những căn chòi sống biệt lập giữa rừng sâu. Ảnh chụp tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM