Vẫn chưa tìm được 17 thuyền viên mất tích

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác triển khai ứng phó với bão số 12. Ảnh: BCĐPCTT.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác triển khai ứng phó với bão số 12. Ảnh: BCĐPCTT.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về công tác triển khai ứng phó với bão số 12. Ảnh: BCĐPCTT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM