Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề sống còn

Lúa nước ở một địa phương tại tỉnh Đắk Lắk chết khô do hạn hán nghiêm trọng, người dân không đủ nước tưới tiêu. Ảnh: Bảo Trung
Lúa nước ở một địa phương tại tỉnh Đắk Lắk chết khô do hạn hán nghiêm trọng, người dân không đủ nước tưới tiêu. Ảnh: Bảo Trung
Lúa nước ở một địa phương tại tỉnh Đắk Lắk chết khô do hạn hán nghiêm trọng, người dân không đủ nước tưới tiêu. Ảnh: Bảo Trung
Lên top