Ứng phó biến đổi khí hậu: Kiến nghị mở rộng quyền quản lý rừng cho các HTX

Hiện trường một vụ phá rừng ở Tây Nguyên. Ảnh: BNN
Hiện trường một vụ phá rừng ở Tây Nguyên. Ảnh: BNN
Hiện trường một vụ phá rừng ở Tây Nguyên. Ảnh: BNN
Lên top