Đại biểu QH đề xuất phương án để người dân không phá rừng làm nương rẫy

Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Phan Thái Bình (Đoàn Quảng Nam). Ảnh: Quốc hội
Lên top