Lâm Đồng: Phá rừng diễn biến phức tạp tại huyện Lạc Dương

Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Một vụ phá rừng ở Lâm Đồng. Ảnh: Yên Trần
Lên top