Tưởng rùa là “quái vật”… cả làng kéo đến xem

Cụ rùa nặng gần 16kg, được người dân thả về tự nhiên (ảnh NDCC)
Cụ rùa nặng gần 16kg, được người dân thả về tự nhiên (ảnh NDCC)