Từ 2020, du khách tour dài ngày trên vịnh Hạ Long được tắm biển thoải mái

Bãi tắm tuyệt đẹp trên vịnh Bái Tử Long nhưng treo biển cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm tuyệt đẹp trên vịnh Bái Tử Long nhưng treo biển cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bãi tắm tuyệt đẹp trên vịnh Bái Tử Long nhưng treo biển cấm tắm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top