Rác sản phẩm nhựa sử dụng một lần trên vịnh Hạ Long giảm mạnh

Lượng rác thải tại khu vực cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu đã giảm đi rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng rác thải tại khu vực cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu đã giảm đi rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lượng rác thải tại khu vực cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu đã giảm đi rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top