Truyền thông “bẩn” bủa vây doanh nghiệp: Hình thức tuyên án không có tội trạng!

Phóng viên Báo Lao Động trao đổi cùng ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Phóng viên Báo Lao Động trao đổi cùng ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Phóng viên Báo Lao Động trao đổi cùng ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top