Bát nháo thị trường thuốc đông y (Kỳ 1): Truyền thông “bẩn” tiếp tay cho “thần y” dỏm

Theo chân những người đàn ông Trung Quốc, nhóm PV đã tận thấy nhiều sự thật đáng sợ ở bên kia biên giới.
Theo chân những người đàn ông Trung Quốc, nhóm PV đã tận thấy nhiều sự thật đáng sợ ở bên kia biên giới.
Theo chân những người đàn ông Trung Quốc, nhóm PV đã tận thấy nhiều sự thật đáng sợ ở bên kia biên giới.
Lên top