Trước giờ khai ấn, đền Trần dựng kín rào sắt, bố trí 16 camera giám sát

Lên top