Trước bão số 12: Bình Định tổn thất nhân mạng đầu tiên

Thi thể chị Tâm hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Thi thể chị Tâm hiện vẫn chưa được tìm thấy.