Trước bão số 12: Bình Định tổn thất nhân mạng đầu tiên

Thi thể chị Tâm hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Thi thể chị Tâm hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Thi thể chị Tâm hiện vẫn chưa được tìm thấy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top