Trao tiền hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã

Đại diện nhóm “Nghệ Nhân” và lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: NQ
Đại diện nhóm “Nghệ Nhân” và lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: NQ
Đại diện nhóm “Nghệ Nhân” và lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) trao 120 triệu đồng hỗ trợ gia đình nam sinh viên Nguyễn Văn Nhã. Ảnh: NQ
Lên top