Trần tình của nam thanh niên khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer

Cơ quan y tế đang xác minh việc nam thanh niên khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.
Cơ quan y tế đang xác minh việc nam thanh niên khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.
Cơ quan y tế đang xác minh việc nam thanh niên khai gian để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.
Lên top