Trên 165.000 học sinh Bình Dương, Bình Phước thiếu thiết bị học trực tuyến

Nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương thiếu thiết bị học trực tuyến. Ảnh: Đ.T
Nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương thiếu thiết bị học trực tuyến. Ảnh: Đ.T
Nhiều gia đình công nhân lao động ở Bình Dương thiếu thiết bị học trực tuyến. Ảnh: Đ.T
Lên top