Trạm BTS thân thiện môi trường - bước tiến mới cho viễn thông thủ đô