Trà Vinh tạm dừng chính sách nhà ở để xử lý sai phạm

Trụ sở UBND TP.Trà Vinh (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND TP.Trà Vinh (ảnh: P.V)
Trụ sở UBND TP.Trà Vinh (ảnh: P.V)
Lên top