Cách chức Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh

Ông Diệp Văn Thạnh (ảnh: P.V)
Ông Diệp Văn Thạnh (ảnh: P.V)
Ông Diệp Văn Thạnh (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top