TPHCM xin Thủ tướng cho áp dụng quy định riêng để mở cửa kinh tế

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép TPHCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép TPHCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép TPHCM áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa nền kinh tế. Ảnh: Nam Dương
Lên top