TPHCM nghiên cứu mở cửa kinh tế gắn với thẻ xanh, thẻ vàng COVID-19

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Mai
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Mai
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Mai
Lên top