TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12, không yêu cầu cách ly

TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12 tới.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12 tới. Ảnh: Minh Quân
TPHCM xin thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 12 tới. Ảnh: Minh Quân
Lên top