TPHCM: Xin đổi quảng cáo để tài trợ toàn bộ cho siêu máy bơm

Nếu TPHCM chấp thuận thì Cty quảng cáo sẽ tài trợ toàn bộ chi phí của siêu máy bơm. Ảnh: T.S
Nếu TPHCM chấp thuận thì Cty quảng cáo sẽ tài trợ toàn bộ chi phí của siêu máy bơm. Ảnh: T.S
Nếu TPHCM chấp thuận thì Cty quảng cáo sẽ tài trợ toàn bộ chi phí của siêu máy bơm. Ảnh: T.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM