hỗ trợ người vô gia cư

TPHCM thực hiện “cách ly toàn xã hội” như thế nào?

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế tại thành phố.

Thế giới gồng mình chống dịch COVID-19, cuộc sống người vô gia cư ra sao?

Theo Reuters |

Người dân khắp thế giới được khuyến cáo nên ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người lạ; rửa tay thường xuyên... nhưng những người vô gia cư không nhà, không có nước sạch để rửa tay... Các quốc gia đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ nhóm người này để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.