TPHCM thu hút chuyên gia, nhà khoa học ở 14 vị trí công tác

Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM.  Ảnh: Đức Lộc
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Đức Lộc
Nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Đức Lộc
Lên top