Cuộc chơi trái phiếu bắt đầu nguội

Cuộc chơi phát hành trái phiếu huy động vốn đã bắt đầu nguội khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Quang Duy
Cuộc chơi phát hành trái phiếu huy động vốn đã bắt đầu nguội khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Quang Duy
Cuộc chơi phát hành trái phiếu huy động vốn đã bắt đầu nguội khi Nghị định 81 có hiệu lực. Ảnh: Quang Duy
Lên top