TPHCM thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115

TPHCM lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115.  Ảnh: Sở Y tế TPHCM
TPHCM lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
TPHCM lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lên top