TPHCM: Quán ăn, càphê bắt đầu dừng bán tại chỗ

Quán càphê ngừng nhận khách để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.
Quán càphê ngừng nhận khách để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.
Quán càphê ngừng nhận khách để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19.
Lên top